Nazorg

Behandeling nazorg tandarts kuipershaven

Nazorg voor u als patient

Het is voor ons als kliniek zeer belangrijk dat u met de beste zorg naar buiten loopt. Toch is het mogelijk dat u na een behandeling nog extra zorg nodig heeft of u niet zeker bent over de resultaten van de behandeling. Dit is heel normaal en daarom bieden wij u extra zorg en informatie aan.

Vullingen

U kunt meteen eten/drinken na het vullen van een kies. Let er wel op dat de verdoving nog kan werken, waardoor de lippen kunnen verbranden na het nemen van hete drank. De kies/tand die gevuld is, kan nog een aantal weken (koud) gevoelig zijn, dit is omdat de zenuw geïrriteerd kan raken na een tandheelkundige behandeling. Meestal herstelt deze zenuw zich vanzelf.

Mocht u de kiezen niet goed op elkaar krijgen na de tandheelkundige behandeling, kom dan langs om de vulling aan te passen. Waarschijnlijk is deze nog te hoog en bij langdurige belasting kan deze geïrriteerd raken. Ook bij scherpe hoeken/randen is het vanzelfsprekend dat u langs kunt komen om de vulling aan te laten passen.

Wortelkanaal(zenuw)behandeling

Wanneer de wortelkanaalbehandeling is opgestart (de kanalen zijn schoongemaakt en tijdelijk gevuld), komt u na 3-4 weken nog een keer terug om de kanalen te vullen en hermetisch af te sluiten. De tijdelijke vulling kan in de tussentijd wat afbrokkelen, maar dit is niet erg. Omdat er gewerkt is in de kanalen van de tand, kan de omgeving van de tand geïrriteerd zijn na het afmaken van de wortelkanaalbehandeling. De pijn kan daardoor nog 2-3 dagen aanhouden. Mocht de pijn na 3 dagen verergeren, dan kunt u contact opnemen.

Omslijpen/plaatsen van een kroon

Allereerst wordt de kies omslepen en er worden afdrukken gemaakt. In de tussentijd komt er een noodkroon op de betreffende tand/kies. Probeer niet overmatig te kauwen aan de zijde van de noodkroon en eet geen plakkerige producten als toffees en drop. De noodkroon komt wel eens los. U kunt deze zelf weer vastzetten met tandpasta/vaseline. Wanneer dit niet lukt of de kies gevoelig is geworden, maak dan een afspraak om een nieuwe noodkroon te vervaardigen.
U kunt meteen eten/drinken na het plaatsen van een kroon. Let er wel op dat de verdoving nog kan werken, zodat de lippen kunnen verbranden na het nemen van hete drank.
De kies/tand waarop de kroon gemaakt is, kan nog een aantal weken (koud) gevoelig zijn, dit is omdat de zenuw geïrriteerd kan raken na een tandheelkundige behandeling. Meestal herstelt deze zenuw zich vanzelf. Mocht u de kiezen niet goed op elkaar krijgen na de tandheelkundige behandeling, kom dan langs om de kroon aan te passen. Waarschijnlijk is deze nog te hoog en bij langdurige belasting kan deze geïrriteerd raken.

Het plaatsen van de (partiële) prothese

De prothese is gemaakt. Net als bij nieuwe schoenen zult u deze moeten indragen. Dit betekent dat er nog pijnlijke (druk)plekjes kunnen ontstaan. Na een aantal dagen komt u op controle om deze drukplekjes af te werken. Draag de prothese niet ’s nachts, omdat het kaakbot dan sneller slinkt. Poets de prothese 2x daags met een tandenborstel en normale zeep. Tip: laat de wasbak tijdens het schoonmaken vollopen met water, zodat de prothese niet uit uw handen kan vallen. In de nacht kunt u de prothese in een glaasje water (eventueel met Steradent) leggen.

Trekken van tanden en of kiezen

Een chirurgische ingreep kan soms aanleiding geven tot klachten. Deze instructie kan helpen die klachten zoveel mogelijk te voorkomen.
Gaasje:
Het gaasje wat op dit moment tegen de wond aangedrukt zit, om het bloeden te stelpen, mag na 30min. worden verwijderd.
Verdoving:
De verdoving is na 3-4 uur uitgewerkt. Tijdens de verdoving opletten dat u de wang/tong niet kapot bijt en uitkijken met warme dranken, daar u deze niet voelt. Wanneer u na de ingreep een verdoofd gevoel blijft houden, neem dan meteen contact op met bovenstaand telefoonnummer.
Napijn:
Vrijwel iedere chirurgische ingreep gaat gepaard met enige napijn. Deze duurt bijna nooit langer dan 3 dagen en is meestal goed te onderdrukken met een eenvoudige pijnstiller als paracetamol (max. 8/dag). Als wordt verwacht dat ernstigere napijn kan optreden wordt een sterker middel voorgeschreven, welke u kunt ophalen bij de apotheek. Indien na 3 dagen de napijn toeneemt, kunt u contact opnemen met bovenstaand telefoonnummer.

Zwelling

Doordat vocht zich ophoopt rond het operatiegebied, kan het gezicht dik worden en zelfs tijdelijk verkleuren. Dit gaat vanzelf weg. Door direct na thuiskomst ijs tegen de wang te houden, kan de zwelling vaak worden voorkomen. ijsblokjes in een plastic zakje, gewikkeld in bijvoorbeeld een washandje, zijn een goed middel hiervoor.

Eten en drinken

Het is voor de genezing van groot belang dat de bloedstolling ongestoord kan verlopen en dat de wond zo schoon mogelijk blijft. Dit houdt in dat u de dag waarop de chirurgische ingreep is verricht, niet overmatig mag spoelen, daar u het bloedstolsel wegspoelt. Eten en drinken kan wel, liever geen kruimelig voedsel. Geen hard voedsel op het operatiegebied.

Hechtingen en nabloeding

De hechtingen zijn resorbeerbaar en lossen dus vanzelf op. Dit duurt ca. 2 weken. Voor het verwijderen van de hechtingen hoeft u dus geen nieuwe afspraak te maken. Soms komt het voor dat de wond nog wat nabloedt. Doordat het bloed zich vermengt met speeksel, lijkt de bloeding erger dan zij is. Mocht er echter dieprood bloed uit de wond komen, druk dan een nat gaasje tegen de wond en houdt dit gaasje ongeveer een half uur op zijn plaats. Het bloeden zal dan zijn opgehouden. Zo niet, neem dan contact op met bovenstaand telefoonnummer.

Mondhygiëne

Tandenpoetsen op de plek van de operatie kan pijnlijk en lastig zijn. Poets 1-2 dagen niet op de wond. Soms wordt een mondspoeling (chloorhexidine) voorgeschreven. De mond 2-3x/dag gedurende 1-2min met 10ml mondspoeling spoelen.

Roken

Graag minimaal 2 dagen na de ingreep niet roken, daar dit de wondgenezing negatief beïnvloedt.

Antrumperforatie

Indien sprake is van een open verbinding tussen de mondholte en de neusbijholte, mag u dezelfde dag geen zware inspanning verrichten/bukken. 1 Week lang mag de neus niet gesnoten worden. Na 1 week komt u voor controle.

Koorts

Indien u op de dag van de ingreep wat verhoging heeft, is dat geen reden tot ongerustheid. Is de koorts echter hoog (39 graden of meer), dan kan sprake zijn van een infectie. Het is dan raadzaam te bellen voor een afspraak om de wond schoon te maken.

Vragen

Indien de zwelling na 2-3 dagen toeneemt, u ernstig kloppende pijn houdt, de wond blijft nabloeden, hoge koorts krijgt (39 graden of hoger) of slikklachten krijgt kunt U telefonisch contact met ons opnemen. Buiten werkuren of tijdens het weekend geld de weekenddienst.

Na alle behandelingen is een goede controle noodzakelijk! Kom daarom 2x/jaar bij de tandarts en op indicatie bij de mondhygiëniste of preventie-assistente.

Interesse?

Heeft u interesse in meer informatie in een van onze behandelingen of wilt u direct patiënt worden bij onze kliniek? Kijk dan verder bij behandelingen of inschrijven.

Zoeken

Schrijversstraat 2a
3311BP Dordrecht

T: 078-6135133
E: info@tandartskuipershaven.nl